Övriga verksamheter

På Casimirsborgs gård bedrivs många aktiviteter. T ex slottskonserter och specialutställningar.

Titta därför in då och då på denna sida om Du är intresserad av att veta när det händer något nytt!

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se