Bronsålder

Casimirsborgs gård har unika lämningar från bronsåldern. Världsarvet Tanum på västkusten nämns som jämförelse. Planer finns att utveckla detta till ett kulturhistoriskt besöksmål.

DSC_0013

Sommaren 2012 arrangerades därför två bronsåldersveckor gick fantastiskt bra. Vi hade oväntat många besökare, med tanke på att vi är ett nytt besöksmål, och samtliga, utom två par, var mycket nöjda.

Vi hade

  • visningar med guide av bronsåldersområdet och Slottet
  • utställning om bronsåldern
  • ständigt pågående instruktionsfilm om bronsåldern
  • café
  • aktivitetsområde för barn (inte-nudda-marken, stenlabyrint mm – allt hämtat från bronsåldern)
  • aktiviteter för vuxna
  • mm

Projektet fortsätter och vi hoppas snart, på denna sida, berätta hur vi kommer att göra. Håll ögonen öppna!

Privata arrangemang

Under tiden vi väntar på det allmänna skall fatta beslut mm, så arrangerar vi gärna aktiviteter kring vårt unika bronsåldersområde. Kontakta oss för diskussion!

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se