Markerna

På Casimirsborgs gård har det bott människor i årtusenden. På markerna finns rikligt med lämningar från bronsåldern; skålgravar, hällristningar, t o m ett bronsåldersfort! Sommaren 2009 och 2010 har unika fynd gjorts, bl a solhjulet som endast annars finns i Tanum och på Jylland.

Det är inte underligt att trakterna har lockat till bosättning. Det böljande landskapet, närheten till Gamlebyviken, den väldigt vackra naturen gör ett oförglömligt intryck.

Vi planerar att på något sätt underlätta för allmänheten att få tillgång till allt detta vackra.

Titta därför in då och då på denna sida om Du är intresserad av att veta när och hur vi sätter igång med ett sådant projekt.

 

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se