Bröllop

Sanna och Thomas  2011

Casimirsborgs kapell är unikt i sitt slag. Det är ett av de tidigaste och få rummen i Sverige som är byggda i nygotisk stil. Kapellet är inspirerat av Kungliga slottets Götiska rum.

Kapellet ligger i ena hörnan av slottet och andas en underbar ro, mycket tack vare det fantastiska ljuset.

Vigslar i kapellet kan vara religiösa eller borgerliga.

I dagsläget ordnar vi gärna mottagning i stora salongen efter vigselakten. Antalet gäster är i det närmaste obegränsat.

För mindre sällskap, max ca 20 personer, så kan vi också ordna bröllopsmiddag och övernattning. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ordna större festligheter än så.

 

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se