Bröllop

Sanna och Thomas  2011

Casimirsborgs kapell är unikt i sitt slag. Det är ett av de tidigaste och få rummen i Sverige som är byggda i nygotisk stil. Kapellet är inspirerat av Kungliga slottets Götiska rum.

Kapellet ligger i ena hörnan av slottet och andas en underbar ro, mycket tack vare det fantastiska ljuset.

Vigslar i kapellet kan vara religiösa eller borgerliga.

I dagsläget ordnar vi gärna mottagning i stora salongen efter vigselakten. Antalet gäster är i det närmaste obegränsat. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ordna större festligheter än så.

 

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se