Visningar

 

Vi visar med glädje Slottet och bronsåldersområdet för stora som små. Vill man ha kaffe och bulle, eller annat, så ordnar vi det.

Slottet

Visningen av Slottet tar ungefär 45 minuter och då får man se

 • våra källarvalv från 1300-talet, inklusive fängelsecellen
 • resterna av 1600-tals herrgården
 • delar av paradvåningen från 1829
  • stora salongen
  • kapellet
  • förmaket
  • matsalen

Bronsåldersområdet

Visningen av bronsålderslämningarna tar ungefär 1 timme och omfattar

 • allmän genomgång av bronsåldern
 • deras begravningsritualer och -område
 • deras boplats och odlingsområden
 • deras kultområde
 • hällbilder (hällristningar)

Egen rundvandring med läsplatta

Vi har också en läsplatta för egen vandring runt bronsåldersområdet. Vandringen följer upplägget på de allmänna guidningarna och tar ungefär 60 min, men är förstås helt beroende av den enskilda personen.

Kostnaden för lån av läsplatta är 200 kr. Deposition 1 000 kr.

Boka visning!

Vi ordnar privata / enskilda visningar – kontakta oss för mer information.

Särskilda arrangemang

Vi kan också ordna andra särskilt anpassade arrangemang – kontakta oss för diskussion.

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se