Visningar

 

Vi visar med glädje Slottet och bronsåldersområdet för stora som små. Vill man ha kaffe och bulle, eller annat, så ordnar vi det.

Slottet

Visningen av Slottet tar ungefär 45 minuter och då får man se

 • våra källarvalv från 1300-talet, inklusive fängelsecellen
 • resterna av 1600-tals herrgården
 • delar av paradvåningen från 1829
  • stora salongen
  • kapellet
  • förmaket
  • matsalen

Bronsåldersområdet

Visningen av bronsålderslämningarna tar ungefär 1 timme och omfattar

 • allmän genomgång av bronsåldern
 • deras begravningsritualer och -område
 • deras boplats och odlingsområden
 • deras kultområde
 • hällbilder (hällristningar)

Boka visning!

Vi ordnar privata / enskilda visningar för grupper om minst 10 personer.

Särskilda arrangemang

Vi ordnar särskilda dagsarrangemang med mer detaljerad genomgång av de nyklassiska epokerna, empiren, kompletterat med kaffe och lunch.

Vi kan också erbjuda arrangemang inkluderande middag och övernattning.

Kontakta oss för vidare diskussion.

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se