Bronsålder

Casimirsborgs gård har unika lämningar från bronsåldern på sina marker. Världsarvet Tanum på västkusten nämns som jämförelse.

DSC_0013

Det var professor Goldhahn och medhjälpare som 2009-2010 upptäckte de rika fyndigheterna av hällbilder. Från detta har slutits att Casimirsborg var ett maktcentrum på Östkusten under bronsåldern.Att området inte exploaterats, som tanum, utan fortfarande är en lantgård bidrar till Casimirsborgs enastående orörda bronsåldersmiljö.

Vi har under åren arrangerat visningar av detta område, och även hela veckor med olika aktiviteter kring lämningarna. Visningarna blandar korta föreläsningar med besök vid gravar, bosättning, hällbilder mm och är mycket populära.  

Gå i på den speciella sidan om visningar och läs mer! 

Casimirsborgs gård, 594 93 Gamleby. Tel: 0768 43 85 43. info@casimirsborg.se