Kulturhistoriskt museum

Det gamla magasinet har fått en ny användning. Genom generöst bidrag från Länsstyrelsen / Riksantikvarien så kunde taket repareras 2020, vilket ledde till att vi rev ut alla förändringar som gjorts under 1950-talet. Kvar blev magasinet i sin form från 1600-talets början och med sin utökning 1870.

Magasinet innehåller idag en rad separata utställningar om bl.a. jordbrukets historia, om bronsåldern och om målade golv. Vi har också gjort en separat del till föreläsningssal, så att vi kan börja våra visningar med en genomgång av bakgrunden till det vi skall visa.