Visningar sommaren 2024

Bronsåldern

Casimirsborgs gård har unika lämningar från bronsåldern på sina marker. Världsarvet Tanum på västkusten nämns som jämförelse, ”minst i klass med Tanum”.

Det var professor Goldhahn och medhjälpare som 2009-2010 upptäckte de rika fyndigheterna av hällbilder. Från detta har slutits att Casimirsborg var ett maktcentrum på Östkusten under bronsåldern. Att området inte exploaterats, som Tanum, utan fortfarande är en lantgård bidrar till Casimirsborgs enastående orörda bronsåldersmiljö.

Vi har under åren arrangerat visningar av detta område, och även hela veckor med olika aktiviteter kring lämningarna, vilket varit mycket uppskattat.

Visningen inleds uppe i Magasinet, vårt museum, med ett kort föredrag och sedan går vi runt Bronsåldersområdet och diskuterar det vi ser.

Casimirsborgs Slott

Casimirsborgs Slott är Tjustbygdens mest fascinerande och intressanta besöksmål.

Efter 15 år av renovering och återställande av ursprungsmiljöerna, är Casimirsborgs slott idag åter ett enastående exempel på Tjust-empiren. De målade golven och de framtagna originaltapeterna från 1829 är i många fall ensamma i sitt slag. Men även medeltiden – vissa delar är från 1300-talet – och 1600-talet har lämnat sina intressanta spår i den nyklassiska byggnaden.

Visningen inleds uppe i Magasinet, vårt museum, med ett kort kulturhistoriskt föredrag om de epoker som påverkat byggnadens arkitektur, inredning och form. Därefter går vi runt Slottet och diskuterar det vi ser.

Visningar

I sommar arrangerar vi öppna visningar 7 och 21 juli samt 4 och 11 augusti. Kl 1300 visas Bronsåldersområdet och kl 1500 visas Slottet.

Total tid per visning är 60-75 minuter. Bronsåldersvandringen är ca 1 km lång och går över stock och sten. (Inte alltför besvärligt, men vi är ju ute i naturen). Slottet har trappor.

Pris

Vardera visningen kostar 150 kr, inkl föredrag, guidning, kaffe och bulle. Medföljande barn under 15 går in gratis. Swish och kontanter är betalningsalternativen.

Föranmälan

Eftersom deltagarantalet är begränsat, så måste man föranmäla sig till info@casimirsborg.se, 0768-43 85 43 eller 070-203 21 20, senast 2 timmar före aktuell visning samma dag – och bekräftelse på deltagande mottagits.

En kommentar

  1. Anmälan till visningar skall göras direkt till info@casimirsborg.se eller till de telefonnummer som står i inlägget. Kommentarer lämnade på den här sidan har vi liten möjlighet att upptäcka och besvara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *