Magasinet räddat!

Med oerhört stor generositet har Länsstyrelsen stött reparationen av taket på Magasinet på Casimirsborg. Det är från 1600-talet och fick sitt nuvarande utseende när det byggdes till med 1/3 på djupet och vinden höjdes 1870. Kravet för bidrag innefattade att de gamla takpannorna återanvändes på ett takfall. De övriga sidorna fick nytt enkupigt taktegel. Nu vidtar arbetet med målning av utsidan och iordningsställande av insidan – maskiner och tillfälliga väggar skall bort och el dras in.

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *